Terrengparken

Egen trasè med rails, bokser, rør og hopp i tilknytning til hovedheisen.

Terrengparken er under kontinuerlig utvikling, men er tilpasset både nybegynnere og mer erfarne jibbere. Elementene er plassert for å gi god flyt i kjøringen.
Skriv ut


Terrengparken
'Buerail'
'Buerail'
'S-rail'
'S-rail'
BigJump
BigJump
BigJump
BigJump